PLANs Kortshop är en tjänst som tillhandahålls av Plan Sverige Produktion & Försäljning AB. (nedan ”PLAN”) Box 92 150, 120 08 Stockholm, e-post: gavoshopen@plansverige.org

1.        Köpevillkor och ångerrätt

När du köper varor och tjänster på PLANs webbsida för Gratulationskort (nedan ”PLANs Kortshop”) gäller nedanstående villkor i tillägg till sådana villkor, instruktioner och information som framgår på PLANs Kortshop. På PLANs Kortshop kan t ex villkor om pris och leverans regleras. Om du inte accepterar PLANs köpevillkor ska du inte handla på PLANs Kortshop.

PLAN förbehåller sig rätten att sätta priserna på de varor och tjänster som säljs på PLANs Kortshop. Om inget annat framgår gäller priserna på webbsidan exklusive leverans. Samtliga kostnader med anledning av köpet framgår dock när du är på väg att genomföra köpet.

PLAN förbehåller sig rätten att ändra, ta bort, uppdatera hela eller delar av PLANs Kortshop, däribland dessa villkor, utan föregående varsel. Som köpare på PLANs Kortshop rekommenderas du därför att läsa dessa villkor innan varje köp eller användning av shopen.

Med hänsyn till produkternas natur på PLANS Kortshop har du ingen ångerrätt när du handlat på PLANs Kortshop.

PLAN har möjlighet, men ingen skyldighet, att lagra material från din/a tidigare order, i så fall visas dessa för dig under ”mitt konto” på PLANS Kortshop.

2.        Produktutbud och kvalitet

PLAN arbetar kontinuerligt med att förbättra produkterna på PLAN Kortshop. PLAN förhåller sig rätten att ensamt besluta om Kortshopens utbud och ger inga garantier om att alla produkter finns tillgängliga över tid. 

PLAN strävar efter att ge en så realistisk bild som möjligt av färg och utseende av en färdig produkt. PLAN kan dock inte garantera att den färdiga produkten är precis som den framställs på kundens skärm, bland annat på grund av att olika skärmar varierar i förmåga att visa färger och upplösning.

3.        Betalningar

På PLANs Kortshop kan du betala med kreditkort (Visa, Mastercard och Amex), Visa kreditkort, eller PayPal vid beställning. Den totala kostnaden (inklusive portokostnader) kommer att debiteras vid beställning.

Priset för en produkt det pris som gäller vid tidpunkten för beställning.

Du bekräftar att all information du lämnar i samband med betalningen av ordern är korrekt, att du har rätt att förfoga över det kredit- eller betalkort eller PayPal­konto som anges, och du garanterar att det finns tillräckligt med pengar på kontot för att betala för hela ordervärdet. PLAN förbehåller sig rätten att inhämta förhandsgodkännande för beställning av kreditkortsföretag innan vi accepterar ordern.

4.        Leverans

Om inte annat framgår av information på PLANs Kortshop strävar PLAN efter att leverera beställningar från lager inom 5 arbetsdagar. När din beställning är tryckt, kommer den att skickas med vanlig post, om inte annat avtalats.

Om du genomför flera order kan vi inte garantera att dessa skickas tillsammans i ett paket, men vi kommer att göra vårt bästa för att säkerställa att ordern levereras på kortast möjliga tid och till lägsta kostnad.

5.        Ansvar för produkten

Ägandet och ansvaret för de produkter du har beställt överförs till dig vid leverans till distributionspartnern (normalt Posten).

Om antalet beställda produkter avviker från vad som levererats med 5% eller mindre så kan du inte kräva ersättning från PLAN. PLAN kräver, åt andra hållet, ingen ersättning för antal levererade produkter som överstiger order.

6.        Ersättning, rabatt eller återbetalning på grund av fel

När en beställning är genomförd kan den inte ändras.

Om den vara vi levererar är behäftad med fel eller skadad och om du vill begära återbetalning, rabatt eller ersättning, kontakta oss så snart som möjligt efter inkommen order, och senast inom 14 dagar, via: gavoshopen@plansverige.org

Du uppmanas att behålla originalförpackningen för eventuell retur av felaktiga varor, PLAN kan annars neka byte av felaktigt vara. PLAN förbehåller sig rätten att ta betalt för ersättningsvara om defekta varor inte returneras inom 30 dagar efter avtalad omleverans.

7.        Hantering av information om köp och personuppgifter

De produkter som erbjuds på PLANs Kortshop produceras av Gelato Group AS och deras underleverantörer. Information som krävs för att producera och leverera din order vidarebefordras till Gelato Group AS och deras underleverantörer. När du gör en beställning på PLANs Kortshop accepterar du att Gelato Group AS och deras underleverantörer kan använda orderinformation och information om dig för att producera, leverera och ta betalt för ordern. Ingen av dessa underleverantörer har rätt att använda uppgifter om dig eller om dina köp på något annat sätt än för att utföra köpet på PLANs Kortshop.

PLAN sparar de uppgifter som du har registrerat vid köp på PLANs Kortshop. Genom att acceptera de här villkoren accepterar och godkänner du att PLAN skickar erbjudanden till dig om PLANs produkter på såväl Kortshopen som andra erbjudanden från PLAN. PLAN kan komma att skicka sådana erbjudanden via elektroniska meddelanden.  

PLAN gallrar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen.

PLAN kommer inte att sälja eller överlåta personuppgifter annat än för den nödvändiga hanteringen köp som beskrivs ovan.

Om du önskar få information om vilka personuppgifter som hanteras av PLAN eller om du önskar begära att sådana personuppgifter raderas, kontakta: gavoshopen@plansverige.org

8.        Cookies

Som de flesta andra webbplatser, använder PLAN cookies för att kunna driva PLANs Kortshop. https://plansverige.org/om-cookies

Du kan genom att justera i din webbläsare begränsa cookies. Observera dock att detta kan leda till att vissa delar av innehållet inte kommer att finnas tillgängliga, eller användarupplevelse bli sämre.

9.        Immateriella rättigheter

PLAN äger rättigheterna till de fotografier, bilder, grafik och andra skyddade element på PLANs Kortshop. Du får inte ladda ner, kopiera eller på annat sätt använda varor eller andra element på PLANs Kortshop för andra ändamål än som gåvor. Du äger inte rätt att sälja vidare gåvor, bilder eller annat material eller sprida dessa på något sätt som inte är förbundet med gåvor till PLAN.

10.     Begränsat ansvar

PLANs Kortshop erbjuds i ”befintligt skick” utan några garantier eller utfästelser.

PLAN har inget ansvar för fel, försummelser, förseningar, eller liknande, som ett resultat av att användning av PLANs Kortshop. Ansvar för skada är begränsat till ordervärdet.

11.     Övrigt

 Svensk lag är tillämplig på köp på PLANs Kortshop. Så långt möjligt ska eventuell tvist rörande dessa villkor prövas av Stockholms tingsrätt som första instans.